3D Görselleştirme

Mimari Terimler ve Detaylı Açıklamaları

Yüksek Kaliteli Dokular

mimari terimlerMimari Terimler Konumuz gereği 3D tasarım ve Görselleştirme işiyle uğraşan kişilerin  bilmesi gereken önemli konulardan biridir.

Görselleştirme işini yapacak birisi, Autocad planındaki Mimari Terimleri öğrenmeyle başlayıp , renk bilgisi ve bir çok fotoğrafçılık tekniği ile devam edip, bir çok detayla sonuca doğru ilerler.

Bu detayların çoğuna bu bölümde değindik.

Her meslek dalında olduğu gibi mimarların, inşaat mühendislerinin, 3D tasarımcılarının da kendi çalıştıkları alanlara özel terimleri vardır.

Kimi zaman duyduğumuzda anlamını bilmediğimiz kimi zamanda gerek öğrenim hayatımızda gerek günlük hayatta kullanıldıkları için az çok anlamlarını bildiğimiz kelimeler de yok değil aralarında .

Mesela; cephe, planlama, harita gibi kelimelere aşinasınızdır. Hadi bu kelimelerle beraber diğerlerine de değinelim ;

Proje : Bir tasarımın gerçekleştirilebilmesi için gerekli plan, kesit ve görünüş gibi çizimlerin tümüdür.

Tasarım: Planlamaya dayalı belirli bir amaç gözeten yaratıcı eylemdir.

Ölçek: Yeryüzündeki gerçek uzunlukların harita veya bir plana geçirilirken ne kadar küçüldüğünü gösteren orandır. (Kesir ölçek, çizgisel ölçek)

Detay : Bir yapının her noktasının yapısal düzeni,ayrıntıdır.

Planlama: Herhangi bir eylem öncesi gerçekleştirilen tüm düşünsel hazırlık sürecine planlama denir.

Ekokent : Kent sakinleriyle doğayı buluşturarak bütün canlıların bir arada yaşamalarını ve kentin sürekliliğini sağlamak

Ekoloji: Canlıların birbiriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.

Harita : Yeryüzünün tamamının ya da bir kısmının kuşbakışı görüntüsünün matematik yöntemlerle küçültülerek özel renk ve işaretlerle bir düzlem üzerinde çizilmiş şekline harita denir.

Sürdürülebilirlik: Bir toplumun, ekosistemin ya da sürekliliği olan herhangi bir sistemin işlevinin bozulmadan, tüketmeden, ana kaynaklarına aşırı yüklenmeden varlığını devam ettirmesinin sağlamaktır.

Kent : Farklı kültürdeki insanların bir araya gelerek oluşturduğu alanlardır

Görünüş: Bir yapının tümünün ya da bir parçasının düşey düzleme perspektifsiz aktarılmasıdır.

Mimari Terimler ve Bir Projenin Aşamalarını İncelerken;

Sörvey: Proje tasarımı oluşturulacak alanın analizidir.

Leke: Avan proje tasarımından önce ihtiyaç programı çerçevesinde tasarımın arazi üzerinde ve bulunduğu çevredeki konumlanmasına karar verilen aşamadır.

Eskiz çalışması: Bir tasarımın henüz kesin biçim almamış durumu, ön taslağıdır.

Avan (Ön Proje): Uygulama projelerine zemini oluşturan ön hazırlık projesidir. 1/100 1/200 ölçeklerinde yürürlükte bulunan imar plan ve mevzuatına göre düzenlenir.

Kesin Proje:Avan proje üzerindeki inceleme ve kararlara göre düzenlenen projedir.

Tadilat Projesi :Yapıdaki herhangi bir değişikliği göstermek üzere hazırlanan ve asıl projenin eki olan projedir.

Bir Projeyi İncelerken Mimari Terimler

Ayrık Nizam : Etrafında bitişik komşu binası olmayan yapı nizamıdır.

Bitişik Nizam : Birden fazla komşu parseldeki binalara bitişik olan yapı nizamıdır.

Blok Nizam : İmar planında cephe uzunluğu, derinliği ve yüksekliği belirlenmiş tek yapı kitlesinin bir veya birden fazla parsel üzerine oturduğu bahçeli yapı nizamıdır.

İkiz Nizam : Aynı yola cepheli parsellerde tek bir yan parsele bitişik yapı nizamıdır.

Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS) (EMSAL) : Yapının bütün katlardaki alanları toplamının imar parseli alanına oranından elde edilen sayıdır.

Kot : Bir noktanın, yatay düzlemden esas alınan yüksekliği ve bu yüksekliği gösteren rakamdır.

Rıht : İki basamak arasında kalan düşey bölüm, basamak aynasıdır.

Taban Alanı (TA):Yapının parsele oturacak bölümünün yatay izdüşümünde kapladığı alandır.

Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS) : Taban alanının imar parseli alanına oranıdır.

Taks : Yapı ve yapıların, zeminle bağlantısını sağlayan taşıyıcı sistem elemanı olan kolonları birbirine bağlayan kirişlerin dış yüzeyinin çevrelediği alandır.

İnşaat Yapım Aşamasındayken Mimari Terimler ;

İmar durumu: Yapı yapılacak parselde imar planı ile plan notlarında ve imar yönetmeliğinde öngörülen kuralları, yazı, rakam ve kroki ile belirten belgedir.

Cephe: Bina yüzüne dik doğrultuda sonsuzdan bakılan görünüş.

Çatı : Yapıların üzerini, eğimli bir şekilde örtecek malzemeyi taşımak üzere yapılan iskelettir.

Çatı eğimi :Çatı ile binanın yan duvarı arasında meydana gelen açı.

Çıkma : Bir binanın üst katlarından dışarıya doğru taşan bölümdür.

Altyapı: Su, elektrik, kanalizasyon, yol gibi tesislerin tümüne verilen addır.

Tesviye : Yönetmelikte belirtilen esaslara göre kazı dolgu yapılmak suretiyle arsanın geldiği son durumdur.

Filiz : Betonarmede ileride yapılacak eklemeler için beton dökümü sırasında dışarıda bırakılan demir uçlarıdır.

Harç :Yapıda tuğla vs. birbirine bağlamak ve duvar ile tavanları sıvamak için kullanılan, kum, kireç, çimentoyu su ile kararak yapılan karışımdır.

Prefabrikasyon : Hazır elemanlar veya bileşenlerle yapı kurma.
Üstyapı: Bir yapının toprak üzerinde kalan bölümüdür.

Yapı Yaklaşma Sınırı : İmar planında ve yönetmelikte belirtilmiş olan yapının imar istikametine, yola, komşu parsellere en fazla yaklaşabileceği sınırdır.

Mutlaka bu terimler içerisinde bizimde unuttuklarımız vardır.
Aşağıdaki yorum kısmına bizim unuttuklarımız veya sizin favori olarak kullandıklarınızı ekleyebilirsiniz.

 

UFUK ŞEN

Nasıl yeme içme ihtiyaçlarımızı kesintisiz olarak karşılıyorsak, öğrenme ve geliştirme ihiyaçlarımızı da sürekli kendimizi geliştirerek devam etmeliyiz.İnsanlara birşeyler verirken ve öğretirken aynı zaman da kendimizi geliştirdiğimizi de unutmayın. Sevgi ve Saygıyla..

İlgili Makaleler

3 Yorum

  1. Tretuvar kotu

    Kırmızı kota göre belirlenen yol seviyesinin 18 cm. üstü olarak kabul edilir yani kaldırım kotudur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı !

Lütfen reklam engelleyicinizi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün!